Co składa się na Pakiet Mini?

1. Plik do ewidencjonowania zobowiązań i terminów płatności z materiałem instruktażowym o wartości 129 zł

2. Plik do ewidencji urlopów z omówieniem o wartości 129 zł

3. Plik tabeli amortyzacyjnej z omówieniem o wartości 195 zł

4. Plik pomocniczy do sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych o wartości 97 zł

5. Plik pomocniczy do wyliczania podatku CIT z omówieniem o wartości 95 zł

6. Protokół z inwentaryzacji wszystkich pozycji aktywów i pasywów z omówieniem o wartości 79 zł

7. Polityka rachunkowości z zarządzeniem wprowadzającym i protokołem dopuszczającym program f-k do użycia wraz z omówieniem o wartości 119 zł

8. Plik Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów z omówieniem o wartości 49 zł

9. Plik pomocniczy do naliczania podatku odroczonego wraz z omówieniem o wartości 49 zł

10. Plik pomocniczy do rozliczania leasingu w księgach wraz z omówieniem o wartości 79 zł

11. Lista płac w Excelu z omówieniem o wartości 159 zł

12. Plik pomocniczy do wyliczania odsetek od rat kredytów i pożyczek o wartości 49 zł

13. Analiza finansowa – plik Excela wraz z raportem w Wordzie o wartości 249 zł

14. Poradnik Jak zostać głównym księgowym z plikiem Excela do wyznaczania ścieżki zawodowej o wartości 49 zł

Który plik wybierasz dla siebie?