Bez tytułu (1200×350 px)

Aktualnie w ofercie:

Pakiet - Sprawozdanie Finansowe na 6! Dostęp na 2 lata

Rachunek Przepływów Pieniężnych nagranie szkolenia na żywo na 365 dni

Warsztat online Zamknięcie roku w księgach rachunkowych na 365 dni

Czas: 43 godziny

Czas: 4 godziny

Czas: ok. 10 godzin

Cena 3 450,00

Cena 695,00

Cena 895,00

Podatek odroczony nagranie szkolenia na żywo

na 365 dni

Niezbędnik samodzielnego księgowego - Pakiet Mini - zestaw narzędzi (plików w Wordzie i Excelu)

Mini kurs Analizy finansowej na 365 dni

Czas: 2 godziny

Czas: ok. 3 godziny

Cena 495,00

Cena 1 650,00

Cena 595,00


Nagrania 16 webinarów dla księgowych - na 365 dni


Zestaw 3 szkoleń - Leasing, Rezerwy, Usługi budowlane - na 365 dni


Mini kurs obsługi komputera dla księgowych na 365 dni

Czas: ok. 18 godzin

Czas: 9 godzin

Czas: ok. 3 godziny

Cena 850,00

Cena 1 250,00

Cena 495,00