Mini kurs Analizy Finansowej

 

Czego m.in. nauczysz się dzięki kursowi:

 

1 Analiza poszczególnych pozycji bilansu RZiS i interpretacja zmian poszczególnych pozycji – analiza pionowa i pozioma. 

 

2. Cykl obrotowy majątku – jak interpretować jego długość i zmiany w poszczególnych latach, ustalanie bezpiecznego poziomu kapitału pracującego  

 

3. Cykl konwersji gotówki i kapitał obrotowy netto – jak wpływać i interpretować jego poziom 

 

4. Zarządzanie poziomem zapasów – zalety i wady utrzymywania wysokich i niskich stanów, dostawy “just in time”, ustalanie cyklu rotacji zapasów 

 

 5. Należności – zarządzanie kredytem kupieckim, polityka kredytowa a utrzymanie płynności, koszty monitoringu, złych długów i factoring.

 Opłacalność udzielania i korzystania ze skonta, wskaźnik pozycji kredytowej. Cykl rotacji należności a problemy z płynnością. Skutki zmian w polityce kredytowej. 

 

6. Interpretowanie dynamiki pozycji bilansu i RZiS i wykorzystanie do zarządzania finansami. 

 

7. Zarządzanie środkami pieniężnymi i płynnością, lokowanie wolnych środków. 

 

8. Wskaźniki płynności I, II i III stopnia i ich interpretacja oraz wykorzystanie dla celów zarządzania płynnością. 

 

9. Wskaźniki rentowności, w tym rentowność sprzedaży (ROS), kapitału (ROE) i aktywów (ROA), stopa zwrotu z inwestycji (ROI), sposoby naliczania marży na sprzedaży.  

 

10. Cykl rotacji zobowiązań – interpretacja zmian i diagnozowanie pojawiających się opóźnień w regulowaniu zobowiązań. 

 

 11. Analiza rachunku przepływów pieniężnych i ustalanie obszarów z niedoborem lub nadwyżką pieniężną. Podstawy tworzenia i interpretacji pozycji rachunku przepływów pieniężnych. 

 

12. Inne wskaźniki, w tym kapitałowo-majątkowe, złota i srebrna zasada bilansowa i ich interpretacja, prawidłowe ustalanie wartości przeciętnych. 

 

13. Przedstawienie prostego model badania zagrożenia kontynuacji działania na podstawie danych finansowych. 

 

14. Praktyczny przykład analizy wskaźnikowej na podstawie danych firmy produkcyjnej za okres 3 lat. 

 

Do kursu dołączono wzór pliku Excela do wykorzystania w Twojej firmie, w którym wyliczysz kilkadziesiąt wskaźników finansowych oraz plik do wykonania zadania przedstawionego w materiale wideo.

 

    Dzięki temu kursowemu sprawnie przeprowadzisz analizę finansową swojej firmy i wyciągniesz wnioski, które pomogą zarządzać nie tylko finansami, ale również zapobiegać problemom z płynnością i szybko reagować np. na symptomy pogorszenia efektywności gospodarowania majątkiem.

 

    Czas: ok. 3 godzin.

 

    Dostęp na 365 dni.

 

Mini kurs Analizy finansowej