Nagranie 16 webinarów na temat zamknięcia roku w księgach, sporządzania sprawozdania finansowego, ustalania ścieżki rozwoju kariery, zasad projektowania kontroli wewnętrznej oraz prognozowania finansowego, a w nich m.in.:

✔ Uzgadnianie sald księgowych i czynności związane z zamknięciem roku w księgach
✔ Inwentaryzacja sald, potwierdzenia i spis z natury

✔ Przychody i koszty na przełomie roku – bilansowo i podatkowo

✔ Wycena poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, w tym tworzenie odpisów czy ustalanie zobowiązań warunkowych

✔ Uproszczenia dla jednostek małych i mikro

✔ Przygotowanie do badania sprawozdania finansowego

✔ Analiza zestawienia obrotów i sald, wychwytywanie błędów i nadużyć oraz pojawiających się problemów w firmie
✔ Elementy analizy finansowej oraz przepływów pieniężnych
✔ Problematyczne zagadnienia takie jak rezerwy, wprowadzenie leasingu do ksiąg czy naliczanie podatku odroczonego

✔ Przekształcanie danych porównawczych w przypadku zmiany zasad rachunkowości czy popełnienia błędu
✔ Rozliczanie kosztów i uzgadnianie kręgu
✔ Ustalanie ścieżki rozwoju kariery

✔ Zasady projektowania kontroli wewnętrznej oraz

✔ Prognozowanie finansowe.

I wiele innych.

ok. 18 godzin wideo

Plus nagrania webinarów, które będą się odbywały w czasie posiadania dostępu do produktu (w charakterze aktualizacji)

 
Dostęp na 365 dni.
Nagrania 16 webinarów – 18 godzin szkoleń