pakiet max

Pakiet Max Plików i narzędzi oraz szkoleń

 Co wchodzi w skład pakietu:

 

A. Narzędzia samodzielnego i głównego księgowego:

 

1. Plik do ewidencjonowania zobowiązań i terminów płatności z materiałem instruktażowym o wartości 129 zł
 
2. Plik do ewidencji urlopów z omówieniem o wartości 139 zł
 
3. Plik pomocniczy do sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych o wartości 97 zł
 
4. Plik pomocniczy do wyliczania podatku CIT z omówieniem o wartości 95 zł
 
5. Protokół z inwentaryzacji wszystkich pozycji aktywów i pasywów z omówieniem o wartości 79 zł
 
6. Polityka rachunkowości z zarządzeniem wprowadzającym i protokołem dopuszczającym program f-k do użycia wraz z omówieniem o wartości 119 zł
 
7. Plik Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów z omówieniem o wartości 49 zł
 
8. Plik pomocniczy do naliczania podatku odroczonego wraz z omówieniem o wartości 59 zł
 
9. Plik pomocniczy do rozliczania leasingu w księgach wraz z omówieniem o wartości 79 zł
 
10. Plik pomocniczy do wyliczania odsetek od rat kredytów i pożyczek o wartości 39 zł
 
11. Analiza finansowa – plik Excela wraz z raportem w Wordzie o wartości 249 zł
 
12. Plik tabeli amortyzacyjnej z omówieniem o wartości 195 zł
 
13. Poradnik Jak zostać głównym księgowym z plikiem Excela do wyznaczania ścieżki zawodowej o wartości 39 zł

B. Zestaw szkoleń:

 

1. Warsztat: Zamknięcie roku w księgach za rok 2021 z bonusowym dodatkiem – Warsztat 2020 – ok. 11 godzin o wartości 490 zł
 
2. Platforma szkoleniowa dla księgowych na – 24 materiały wideo, o wartości 180 zł
 
3. Kurs Analiza finansowa – 5 lekcji – ok. 3 godziny o wartości 360 zł
 
4. Mini szkolenie – Rachunek Przepływów Pieniężnych – ok. 2 godziny o wartości 240 zł
 
5. Mini kurs – Dodatkowe Informacje i Objaśnienia – ok. 1 godz. o wartości 160 zł
 
6. Mini kurs obsługi komputera dla księgowych – ok. 3 godziny o wartości 360 zł
 
7. Nagrania 12 webinarów – ok. 13 godzin o wartości 637 zł
 
8. Program do sporządzania e-sprawozdań Novator – o wartości do 424 zł zależnie od rodzaju licencji – dla małych jednostek, mikro lub pozostałych jednostek.
 
 
Pakiet Max – szkoleń oraz narzędzi samodzielnego i głównego księgowego