pakiet mini

Pakiet Plików w Excelu i Wordzie dla księgowych

 

 Co wchodzi w skład pakietu:

 

1. Plik do ewidencjonowania zobowiązań i terminów płatności z materiałem instruktażowym o wartości 129 zł
 
2. Plik do ewidencji urlopów z omówieniem o wartości 139 zł
 
3. Plik pomocniczy do sporządzania Rachunku Przepływów Pieniężnych o wartości 97 zł
 
4. Plik pomocniczy do wyliczania podatku CIT z omówieniem o wartości 95 zł
 
5. Protokół z inwentaryzacji wszystkich pozycji aktywów i pasywów z omówieniem o wartości 79 zł
 
6. Polityka rachunkowości z zarządzeniem wprowadzającym i protokołem dopuszczającym program f-k do użycia wraz z omówieniem o wartości 119 zł
 
7. Plik Rozliczeń Międzyokresowych Kosztów z omówieniem o wartości 49 zł
 
8. Plik pomocniczy do naliczania podatku odroczonego wraz z omówieniem o wartości 59 zł
 
9. Plik pomocniczy do rozliczania leasingu w księgach wraz z omówieniem o wartości 79 zł
 
10. Plik pomocniczy do wyliczania odsetek od rat kredytów i pożyczek o wartości 39 zł
 
11. Analiza finansowa – plik Excela wraz z raportem w Wordzie o wartości 249 zł
 
12. Plik tabeli amortyzacyjnej z omówieniem o wartości 195 zł
 
13. Poradnik Jak zostać głównym księgowym z plikiem Excela do wyznaczania ścieżki zawodowej o wartości 39 zł
 
 
Zestaw stanowią Pliki do pobrania i bezterminowego wykorzystania oraz filmy instruktażowe (dostęp na 3 miesiące).
Pakiet Mini – narzędzi samodzielnego i głównego księgowego