Projekt bez tytułu - 2022-04-26T162958.734

Pakiet – Sprawozdanie Finansowe na 6!

 

CO WCHODZI W SKŁAD PAKIETU:

 1. 1. Warsztat: Zamknięcie roku w księgach za rok 2021 z bonusowym dodatkiem – Warsztat 2020 – łącznie ok. 11 godzin o wartości 490 zł
 2.  
 3. 2. Mini szkolenie: Jak przygotować Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, w tym opisać stosowane zasady rachunkowości oraz jak ocenić założenie kontynuacji działania – materiały wideo, o wartości 97 zł
 4.  
 5. 3. Mini kurs – Dodatkowe Informacje i Objaśnienia wg zał. nr 1 do ustawy – ok. 60 minut o wartości 97 zł
 6.  
 7. 4. Nagranie szkolenia na żywo – Rachunek Przepływów Pieniężnych – ok. 4 godzin, z 3 zadaniami oraz plikiem pomocniczym do sporządzania RPP o łącznej wartości 497 zł
 8.  
 9. 5. Nagranie szkolenia na żywo – Odroczony Podatek Dochodowy – ok. 2 godzin, z 3 zadaniami oraz plikiem pomocniczym do naliczania OPD o łącznej wartości 297 zł
 10.  
 11. 6. Szkolenie – Rezerwy – wg KSR nr 6 – ok. 100 minut, wraz z plikiem pomocniczym do naliczania rozliczeń biernych z tytułu odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych o wartości 297 zł
 12.  
 13. 7. Szkolenie – Wprowadzenie leasingu do ksiąg – KSR nr 5 – ok. 90 minut,  z plikiem pomocniczym o wartości 297 zł
 14.  
 15. 8. Szkolenie – Usługi budowlane i inne o charakterze długotrwałym – KSR nr 3 – ok. 2 godzin, z plikiem pomocniczym, o łącznej wartości 297 zł
 16.  
 17. 9. Szkolenie – Przekształcenie danych porównawczych w SF w razie zmiany zasad rachunkowości lub popełnienia błędu – wg KSR nr 7 – ok. 2 godzin o wartości 240 zł 
 18.  
 19. 10. Nagrania webinarów na temat Zamknięcia roku i sporządzenia sprawozdania finansowego – ok. 12 godzin, w tym inwentaryzacja poszczególnych pozycji aktywów i pasywów, wycena bilansowa, tworzenie odpisów aktualizujących i rezerw, uzgadnianie i zamykanie kręgu kosztów, ujmowanie przychodów i kosztów na przełomie roku, analizowanie danych RPP, bilansu, RZis, itp. o wartości 600 zł
 20.  
 21. 11. Mini szkolenie – Analiza danych księgowych – zestawienia obrotów i sald, bilansu, RZiS, RPP – ok. 60 minut o wartości 47 zł
 22.  
 23. 12. Kurs Analiza finansowa – 5 lekcji – ok. 3 godziny o wartości 360 zł
 24.  
 25. 13. Analiza finansowa – plik Excela wraz z raportem w Wordzie o wartości 249 zł
 26.  
 27. 14. Program do sporządzania e-sprawozdań Novator – o wartości do 424 zł zależnie od wybranego rodzaju licencji – dla małych jednostek, mikro lub pozostałych jednostek (1 do wyboru)
 28.  
 29. 15. Plik pomocniczy do wyliczania podatku CIT z omówieniem o wartości 95 zł.
 
Pakiet Sprawozdanie Finansowe na 6