Podatek odroczony

 

Z tego szkolenia krok po kroku dowiesz się:

 
 1. 1. Krok po kroku dowiesz się po co w ogóle naliczać podatek odroczony i na czym to polega
 2.  
 3. 2. Na praktycznych przykładach dowiesz się jak ustalać tzw. wartość podatkową aktywów i pasywów oraz przejściowe różnice między nimi a wartościami bilansowymi 
 4.  
 5. 3. Poznasz zasady tworzenia i rozwiązywania aktywów i rezerw z tytułu podatku odroczonego oraz odpisów aktualizujących aktywa, zgodnie z Krajowym Standardem Rachunkowości nr 2
 6.  
 7. 4. Przećwiczysz praktycznie zdobytą wiedzę na przykładach liczbowych, w tym zaczerpniętych z KSR
 8.  
 9. 5. Otrzymasz dodatkowo plik w Excelu, wykorzystywany podczas szkolenia, który ułatwi Ci naliczenie podatku odroczonego i który wykorzystasz w swojej pracy!
 

Zagadnienia te przedstawiane są na praktycznych przykładach z zastosowaniem programu Excel, dzięki temu problem z podatkiem odroczonym będzie już tylko przeszłością!

 
 
 • A dokładnie to 2 godziny szkolenia online, w tym:
  *** 70 minut zasad naliczania OPD z praktycznymi przykładami, wraz z materiałem pdf prezentowanym podczas szkolenia
  *** 50 minut zadań praktycznych z rozwiązaniami w pliku Excela – 3 zadania liczbowe
  *** Plik Excela do wykorzystania w pracy
  *** Krajowy Standard Rachunkowości nr 2 w pdf
 
 
Dostęp na 365 dni.
Szkolenie – Odroczony Podatek Dochodowy