Zestaw 3 szkoleń – Leasing, Rezerwy, Usługi budowlane

plus 3 bonusy!

Mini szkolenia nauczą Cię:
 
1. Wprowadzać leasing do ksiąg – w oparciu o Krajowy Standard Rachunkowości nr 5.
 
2. Naliczać rezerwy, ustalać rozliczenia międzyokresowe bierne z tytułu napraw gwarancyjnych czy świadczeń pracowniczych – zgodnie z KSR nr 6
 
3. Ustalać przychody i koszty z umów o charakterze długotrwałym niezakończonych na dzień bilansowy – wg KSR nr 3.
 
Wszystkie szkolenia zawierają część objaśniającą dane zagadnienie oraz część praktyczną – zadania.
 
Wyliczenia przeprowadzane są w plikach Excela, które kursanci otrzymują do bezterminowego wykorzystania.
 

BONUS NR 1 Mini szkolenie: Korygowanie błędów i zmiana zasad rachunkowości – Przekształcenie danych porównawczych w SF (KSR 7)  

BONUS NR 2  Nagranie webinaru: Analiza danych księgowych 

BONUS NR 3 Nagranie webinaru: Prognozowanie danych finansowych

 
Czas: ok. 9 godzin
 
Dostęp na 365 dni.
Zestaw 3 szkoleń – Leasing, Rezerwy, Usługi budowlane