Regulamin Programu dla Księgowych: Nawyki sukcesu

 1. Program prowadzony jest w formie online, przy pomocy platformy WebToLearn (wszystkie materiały wideo, audio i pdf) oraz aplikacji Zoom (spotkania na żywo online).
 2. Każdy użytkownik otrzymuje indywidualny dostęp do platformy na max 3 urządzenia.
 3. Dostęp do kursu bilansisty trwa 12 miesięcy od momentu uruchomienia pierwszej lekcji, przy czym lekcje są udostępniane stopniowo, po 2-3 dziennie. Dostęp do pozostałych materiałów kursu jest przyznawany na 12 miesięcy od dnia zakupu Programu, chyba, że dla poszczególnych produktów wchodzących w jego skład określono inny czas dostępu na stronie opisu programu: karolinakaszubowska.pl/program.
 4. Cena programu jest zależna od wybranej opcji i jest podana na stronie opisu programu wymienionej w pkt. 3.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość rezygnacji z Programu w ciągu 14 dni od zakupu, pod warunkiem zgłoszenia tej rezygnacji na adres e-mail w tym terminie: doradcaksiegowego@gmail.com oraz pod warunkiem, że nie skorzystał z materiałów bonusowych lub dodatkowych, do których otrzymał w całości dostęp w dniu zakupu lub w dniu uruchomienia programu. Wszystkie szkolenia na platformie posiadają odpowiednie oznaczenie, w przypadku pierwszego uruchomienia szkolenia kursant otrzymuje komunikat informujący, że w momencie skorzystania z produktu cyfrowego traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku ważnego odstąpienia od umowy opisanej w pkt. 5 zwrot kwoty wpłaconej za Program nastąpi w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia rezygnacji.
 7. Podane kwoty są kwotami brutto, zawierającymi podatek VAT naliczony wg stawki 23%. Podczas dokonywania zakupu jest możliwość uzyskania faktury VAT. Aby ją otrzymać należy podczas zakupu zaznaczyć odpowiednią opcją i podać dane do jej wystawienia.
 8. Aby otrzymać zaświadczenie o ukończeniu kursu bilansisty (certyfikat samodzielnego księgowego) należy prawidłowo wykonać zadanie egzaminacyjne i rozwiązać test – nie później niż w ciągu 12 miesięcy od dnia przystąpienia do programu.
 9. W ramach kursu każdy kursant może przystąpić do zadania egzaminacyjnego jednokrotnie bez dodatkowych opłat. Aby przystąpić do egzaminu należy ukończyć wszystkie lekcje kursu, wykonać zadanie końcowe (podsumowujące kurs) oraz wykupić dostęp do lekcji o nazwie: Zadanie egzaminacyjne. Cena tej lekcji to ok. 5 zł i została ustalona ze względów technicznych – w celu zapobieżenia sytuacji gdy kursant nieumyślnie uruchomiłby taką lekcję bez zamiaru wykonania zadania, uzyskując dostęp do jego treści. Po zakupie lekcji należy rozwiązać zadanie egzaminacyjne oraz wypełnić test, który zawiera pytania o dane z rozwiązanego zadania, np. o saldo należności, kwotę podatku VAT czy wynik finansowy z RZiS. Test należy wypełnić w ciągu 12 godzin od momentu zakupu lekcji.
 10. Najlepsi i najaktywniejsi kursanci otrzymają indywidualną rekomendację, jak również potwierdzenie kwalifikacji na portalu LinkedIn. Wyboru tych osób dokona indywidualnie prowadząca kurs.
 11. W przypadku rozwiązania testu wymienionego w pkt. 9 do dnia 6 grudnia 2024 r. lub w ciągu 7 miesięcy od zakupu, jeśli zakup nastąpił po dniu 6 maja 2024 r., kursant otrzyma bonus w postaci dostępu do materiałów kursu Główny księgowy –  dyrektor finansowy – bez dodatkowych opłat na 1 rok od dnia zaliczenia egzaminu na koniec kursu bilansisty. Dodatkowo otrzyma też kod rabatowy w wysokości 50% zniżki na zakup szkoleń wymienionych na stronie opisu kursu: karolinakaszubowska.pl/program.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują zasady ogólne Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego: https://karolinakaszubowska.pl/regulamin/.
Przewiń na górę