Bez tytułu (1200×350 px)

Aktualnie w ofercie:

Pakiet - Sprawozdanie Finansowe na 6! Dostęp na 2 lata

Rachunek Przepływów Pieniężnych nagranie szkolenia na żywo na 365 dni

Warsztat online Zamknięcie roku w księgach rachunkowych na 365 dni

Czas: 43 godziny

Czas: 4 godziny

Czas: ok. 10 godzin

Cena 2 790,00

Cena 397,00

Cena 490,00

Podatek odroczony nagranie szkolenia na żywo

na 365 dni

Niezbędnik samodzielnego księgowego - Pakiet Mini - zestaw narzędzi (plików w Wordzie i Excelu)

Zestaw szkoleń dla księgowych oraz narzędzi (plików w Wordzie i Excelu) - Pakiet Max na 365 dni

Czas: 2 godziny

Cena 297,00

Cena 979,00

Cena 1 897,00


Nagrania 16 webinarów dla księgowych - na 365 dni


Zestaw 3 szkoleń - Leasing, Rezerwy, Usługi budowlane - na 365 dni


Mini kurs obsługi komputera dla księgowych na 365 dni

Czas: ok. 18 godzin

Czas: 9 godzin

Czas: ok. 3 godziny

Cena 749,00

Cena 697,00

Cena 360,00

Mini kurs Analizy finansowej na 365 dni

Czas: ok. 3 godziny

Cena 360,00