1. Warsztat – Zamknięcie roku w księgach

A w nim m.in.

uzgadnianie ksiąg, sald z ewidencją analityczną, jak moduł rozrachunków, tabela amortyzacyjna itp., szukanie błędów i ich poprawianie

—wprowadzanie zapisów związanych z wyceną roczną, w tym odpisów aktualizujących, rezerw, różnic kursowych,

zagadnienia zaawansowane jak wprowadzenie do środków trwałych samochodu w leasingu, rozliczenie usług budowlanych, naliczanie podatku odroczonego

—przeksięgowanie na wynik finansowy i sporządzenie RZiS w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym, zamknięcie kręgu kosztów w obu wariantach

—sporządzenie sprawozdania finansowego, w tym informacji dodatkowej, rachunku przepływów pieniężnych i zestawienia zmian w kapitale własnym

Dostęp do szkolenia wideo w Przedsprzedaży na 1 rok 295 zł brutto

2. Platforma Subskrypcyjna dla Księgowych

Co otrzymujesz?

Co miesiąc 3 materiały wideo omawiające w sposób praktyczny i zwięzły, z minimalną ilością teorii po 1 zagadnieniu:

  1. Z zakresu rachunkowości,
  2. Z obszaru podatków,
  3. Z innych zagadnień ważnych dla księgowych, np. prawa spółek, naliczania płac i ZUS, analizy finansowej, funkcji programu Excel, itp.

Łącznie to ok. 2-3 godziny wideo.

Do tego dodatkowe zadania do samodzielnego wykonania, quizy sprawdzające wiedzę wraz z plikami Excela do wykorzystania w swojej pracy.

W momencie dołączenia otrzymujesz dostęp do materiału na temat zmian w podatku VAT, w kolejnych dniach – rozliczenie usług niezakończonych na dzień bilansowy oraz przydatne funkcje programu Excel.

Subskrypcja na 1 rok 270 zł brutto