Webinar: Uproszczenia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym Jednostek Małych i Mikro
Wtorek 15 lutego godz. 19.00

Na tym spotkaniu dowiesz się m.in.:

📌Jakie są rodzaje uproszczeń i co zrobić aby można je zastosować

📌 Kiedy konieczna jest uchwała Zgromadzenia Wspólników aby zastosować dane uproszczenia i co powinna zawierać

📌  Czy można nie tworzyć rezerw i odpisów aktualizujących aktywa będąc jednostką Mikro 

📌 W jakich przypadkach można sporządzać różne części sprawozdania wg różnych załączników do ustawy 

📌 Jakich zasad może nie stosować jednostka podlegająca obowiązkowi badania SF

 

Bonus!  Przewodnik po uproszczeniach dla uczestników webinaru!!

.

Prowadząca – Karolina Kaszubowska, szkoleniowiec i trener księgowych.

W rachunkowości od 23 lat, doświadczona audytor, biegła rewident w latach 2003-2021.

Prowadziła własną kancelarię audytorską i biuro rachunkowe, doradzała również w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej jednostek powiązanych, organizacji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej a także w rekrutacji pracowników działów finansowo – księgowych.

Od 2018 roku prowadzi szkolenia online dla księgowych.

Do tej pory przeszkoliła kilkaset osób w ramach dwóch głównych kursów online – Samodzielnego księgowego i Głównego księgowego – dyrektora finansowego a w jej webinarach wzięło udział kilka tysięcy księgowych.

Karolina Kaszubowska – Doradca Księgowego.

Dane kontaktowe i Polityka Prywatności