Wybierz Bezpłatne szkolenie online i Zapisz się!

Uproszczenia w ewidencji księgowej i sprawozdaniu finansowym Jednostek Małych i Mikro

Problematyczne Zagadnienie Zamknięcia ksiąg i sporządzenia Sprawozdania Finansowego

Analiza danych księgowych - bilans, RZiS, Rachunek Przepływów pieniężnych oraz zestawienie obrotów i sald

Z tego szkolenia online dowiesz się m.in.:

📌Jakie są rodzaje uproszczeń i co zrobić aby można je zastosować

📌 Kiedy konieczna jest uchwała Zgromadzenia Wspólników aby zastosować dane uproszczenia i co powinna zawierać

📌  Czy można nie tworzyć rezerw i odpisów aktualizujących aktywa będąc jednostką Mikro 

📌 W jakich przypadkach można sporządzać różne części sprawozdania wg różnych załączników do ustawy 

📌 Jakich zasad może nie stosować jednostka podlegająca obowiązkowi badania SF

czas: 48 minut

Przedmiotem szkolenia online jest m.in.: 

📌 Jak przeprowadzić księgową weryfikację pozycji bilansowych nie podlegających spisowi z natury

📌 Które salda należy weryfikować i czy można zastąpić spis z natury weryfikacją

📌 Przychody i koszty na przełomie roku – jak rozliczać i prezentować rachunkowo i podatkowo w księgach i SF

📌 Usługi długotrwałe (w tym budowlane) rozliczane zgodnie z KSR nr 3

czas: 47 minut

Z tego szkolenia online dowiesz się m.in.:

📌Jak przeanalizować zestawienie obrotów i sald aby przekonać się czy księgi danej firmy nie zawierają poważnych błędów

📌Jakie informacje cenne dla zarządu możemy uzyskać z analizy poszczególnych części sprawozdania finansowego

📌 Jak przeprowadzić prostą analizę wskaźnikową i wyciągnąć wnioski o kondycji finansowej firmy

czas: 66 minut

Zgoda

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Karolina Kaszubowska-Doradca księgowego adres: Skorzęcin 4 62-230 Witkowo

Dane kontaktowe na  karolinakaszubowska.pl

 

Klikając w przycisk “Rejestruję się” i podając swoje imię i adres e-mail akceptujesz naszą Politykę Prywatności.

Prowadząca – Karolina Kaszubowska, szkoleniowiec i trener księgowych.

W rachunkowości od 23 lat, doświadczona audytor, biegła rewident w latach 2003-2021.

Prowadziła własną kancelarię audytorską i biuro rachunkowe, doradzała również w zakresie tworzenia dokumentacji podatkowej jednostek powiązanych, organizacji systemu rachunkowości i kontroli wewnętrznej a także w rekrutacji pracowników działów finansowo – księgowych.

Od 2018 roku prowadzi szkolenia online dla księgowych.

Do tej pory przeszkoliła kilkaset osób w ramach dwóch głównych kursów online – Samodzielnego księgowego i Głównego księgowego – dyrektora finansowego a w jej webinarach wzięło udział kilka tysięcy księgowych

Karolina Kaszubowska – Doradca księgowego

Dane firmy i Polityka Prywatności