Bez tytułu (1200×350 px)

Dziękujemy za Zapis!
Link do spotkania otrzymasz w dniu webinaru!

Sprawdź jakie szkolenia mamy Aktualnie w ofercie:

Pakiet - Sprawozdanie Finansowe na 6! Dostęp na 2 lata

Rachunek Przepływów Pieniężnych nagranie szkolenia na żywo na 365 dni

Warsztat online Zamknięcie roku w księgach rachunkowych na 365 dni

Czas: 43 godziny

Czas: 240 minut

Czas: 600 minut

Cena: 2 390,00

Cena: 297,00

Cena: 429,00

Podatek odroczony nagranie szkolenia na żywo

na 365 dni

Niezbędnik samodzielnego księgowego - Pakiet Mini - zestaw narzędzi (plików w Wordzie i Excelu)

Zestaw szkoleń dla księgowych oraz narzędzi (plików w Wordzie i Excelu) - Pakiet Max na 365 dni

Czas: 120 minut

Cena: 279,00

Cena: 979,00

Cena: 1 897,00