Po co edukuję?

 

Wybierając zagadnienia i sposób ich przekazywania kieruję się nie tylko tym, jakie kwalifikacje powinien posiadać samodzielny księgowy czy główny księgowy, ale również na umiejętnościach, dzięki którym może wnieść dodatkową wartość do swojej firmy.

Dzięki takiemu podejściu księgowy może stać się ważnym partnerem zarządu, szanowanym i cenionym.

Udział księgowego nie powinien ograniczać się do kierowania zespołem finansowo-księgowym i dbania o bezpieczeństwo finansowe czy rzetelne raportowanie, ale również powinien realizować się poprzez inicjowanie zmian w organizacji, które mają prowadzić do zwiększenia efektywności i konkurencyjności firmy na rynku.

Do ważnych kompetencji księgowego należy również odpowiednie zaprojektowanie i skuteczne wdrażanie systemu kontroli wewnętrznej, który powinien obejmować zarówno przedsiębiorstwo jako całość, ale również koncentrować się na poszczególnych jego elementach uznanych za kluczowe. Moim zdaniem w firmie nie ma innej odpowiednio wykwalifikowanej osoby, która miałaby tak kompleksowy ogląd sytuacji firmy.

Biorąc pod uwagę, że skuteczność w tym obszarze zależy w dużym stopniu od efektywnej współpracy osób tworzących systemy kontrolne. Dlatego bardzo ważną rolę odgrywają umiejętności interpersonalne oraz przywódcze, zdolność do formułowania przekonujących argumentów oraz nastawienie zadaniowe.

Zdolności analitycznego myślenia, samodzielność, umiejętność analizowania i interpretowania przepisów to kolejne ważne kompetencje księgowego.

Tak szerokie i kompleksowe kompetencje umożliwiają pozyskanie pozycji cenionego eksperta, którego trudno zastąpić.

Aby to osiągnąć, konieczna jest zmiana sposobu myślenia, skoncentrowanego na przekonaniu, że należy zgromadzić jak najwięcej wiedzy na rzecz bardziej nowoczesnego podejścia, które zakłada, że w zasadzie każda informacja jest w zasięgu ręki, tylko trzeba ją umieć efektywnie pozyskać oraz właściwie zinterpretować.

Do zasadniczych problemów w tym zakresie, które dostrzegałam podczas mojej 20-letniej współpracy z głównymi księgowymi jest m.in. brak samodzielności w interpretacji przepisów czy umiejętności ich analizowania a to poważna przeszkoda w osiągnięciu wymienionych celów, więc jednym z podstawowych zadań kursu jest jej wyeliminowanie.

Dlatego większość przepisów, z którymi zapoznaje się kursant jest przedstawiana wraz z ich analizą, co pozwala mu wziąć czynny udział w tym procesie i, wręcz automatycznie wypracować umiejętność samodzielnego czytania i interpretowania aktów prawnych, co wydawało mu się wcześniej zbyt trudne.

Kurs, poza standardowymi lekcjami na temat rachunkowości czy podatków, zawiera takie elementy jak:

  • analiza finansowa czy zarządzanie finansami
  • zarządzania zasobami ludzkimi
  • organizacja systemu kontroli wewnętrznej.

Kontrola wewnętrzna pełni zasadniczą rolę w wykrywaniu błędów, pomyłek, marnotrawstwa czy nadużyć a w kolejnym kroku w projektowaniu zmian zapobiegających niekorzystnym sytuacjom w przyszłości oraz zwiększaniu efektywności wykorzystania zasobów firmy.

Spotkania online mają na celu m.in. dalsze rozwijanie kompetencji w wymienionym wyżej zakresie, ponieważ służą omawianiu wszelkich trudności, które kursant napotyka w trakcie realizacji kursu lub w swojej praktyce zawodowej. Tematyka poruszana podczas spotkań jest bardzo szeroka - od zagadnień księgowych, podatkowych, po kwestie wynagrodzeń, prawa, współpracy z ludźmi (w tym przełożonymi) i wdrażanie systemów finansowo - księgowych.

Aby skutecznie realizować wymienione wcześnie zagadnienia zaawansowane należy zbudować odpowiednie fundamenty, którym służy kurs księgowego bilansisty (Samodzielnego księgowego).

 

 

 

Przewiń na górę