Month: maj 2022

Analiza finansowa – podstawowe wskaźniki

Wskaźniki zyskowności (inaczej rentowności): 1. Rentowność sprzedaży – podstawowy wskaźnik zyskowności obrazujący uzyskiwaną w firmie marżę. Wyliczamy go dzieląc zysk (netto, brutto, ze sprzedaży czy np. z działalności operacyjnej) przez przychody ze sprzedaży. W ten sposób otrzymujemy informację ile jednostek zysku otrzymujemy z jednostki osiąganego przychodu. Warto wiedzieć, że wyższą rentownością charakteryzuje się działalność produkcyjna […]

Przewiń na górę