Czy księgowy odpowiada za inwentaryzację?

Jeśli kiedykolwiek Cię to nurtowało, to teraz ewentualne wątpliwości zostaną rozwiane 🔎
▫️
Odpowiedź znajdziemy oczywiście w ustawie o rachunkowości, jednak stanowisko Komitetu do spraw standardów rachunkowości szerzej omawia to zagadnienie w punkcie C. Odpowiedzialność kierownika jednostki:
Zgodnie z pkt. 9 za przeprowadzenie inwentaryzacji drogą spisu z natury jest odpowiedzialny kierownik jednostki (wynika to z art. 4 ust. 5 ustawy) ✅.
▫️
Nie może on ⛔️ scedować na inną osobę tej odpowiedzialności.
Jeżeli kierownikiem jednostki jest organ wieloosobowy, odpowiedzialność za spis z natury zapasów ponoszą wszyscy ❗️ jego członkowie.
▫️
⚠️Dotyczy to również przypadku, gdy określone obowiązki w zakresie prowadzenia rachunkowości zostaną powierzone podmiotom zewnętrznym, o których mowa w art. 11 ust. 2 ustawy.
▫️
10. Do zakresu odpowiedzialności 📓🧷kierownika jednostki za inwentaryzację zapasów drogą spisu z natury 🔎📝wchodzi między innymi:
ℹ️ powołanie komisji inwentaryzacyjnej
ℹ️ wyznaczenie jej przewodniczącego,
ℹ️ wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji, określającego w szczególności przedmiot i terminy spisu (w tym: data przeprowadzenia inwentaryzacji, daty rozpoczęcia i zakończenia czynności spisowych),
ℹ️ powiadomienie biegłego rewidenta o tych terminach, jeżeli sprawozdanie finansowe jednostki podlega badaniu,
ℹ️ nadzór nad przebiegiem spisu i rozliczeniem jego wyników.
11. Kierownik jednostki może zlecić przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury podmiotowi zewnętrznemu (outsourcing) 📌
▫️
Nie zwalnia go to jednak od odpowiedzialności 📓 w zakresie wskazanym w pkt. 10, a w szczególności od stworzenia warunków umożliwiających poprawne przeprowadzenie i rozliczenie wyników spisu 🔎📝
▫️
12. Ze względu na to, że inwentaryzacja drogą spisu z natury jest elementem rachunkowości, a jej terminowe i właściwe przeprowadzenie warunkuje rzetelność i kompletność ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego zadaniem księgowego 📌 jest wspomaganie kierownika jednostki w sprawach dotyczących inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury 👇👇👇
Czy księgowy odpowiada za inwentaryzację?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę