Month: styczeń 2021

Quiz ze zmian w podatku dochodowym CIT

Tylko jedna z odpowiedzi jest prawidłowa: Która spółka staje się podatnikiem CIT w 2021 roku a. Spółka jawna, jeśli przynajmniej jednym ze wspólników nie jest osoba fizyczna i dodatkowo nie złoży informacji o wspólnikach do naczelnika US właściwego dla jej siedziby i naczelników US jej wspólników b. Spółka jawna, jeśli przynajmniej jednym ze wspólników nie […]

Błędy uznawane za przejawy tzw. kreatywnej księgowości

Błędnie przyjęte stawki amortyzacyjne . W przykładzie zaprezentowanym w poprzednich postach przedstawiłam błędny sposób ustalania stawek amortyzacji maszyn i urządzeń produkcyjnych . Każdorazowo, przyjmując środek trwały ustalano stawki wynikające z przepisów podatkowych, pomimo, że przewidywane okres amortyzacji były znacznie dłuższe – nawet kilkukrotnie . Spowodowało to, że 30% wartości użytkowanego majątku było w całości zamortyzowane […]

Kreatywna księgowość cz. 3

Spółka, o której była mowa wcześniej utworzyła w latach ubiegłych odpisy aktualizujące zapasy. W przypadku wyrobów było to 30% wartości wyrobów zalegających w magazynie ponad 6 miesięcy a w przypadku materiałów 20% wartości takich pozycji, łącznie ok. 1 mln. zł. Taki odpis utrzymywany był przez kilka lat (występowały niewielkie wahania). Z analizy historii tego rodzaju […]

Kreatywna księgowości – cz. 2

Spółka, o której była mowa w poprzednim poście w latach 2005-2018 nabywała środki trwałe używane (głównie w postaci maszyn produkcyjnych) i amortyzowała je stawkami podatkowymi – nawet do 40% rocznie. Składniki te są użytkowane w spółce przez okresy nie krótsze niż 10 lat. W efekcie w roku 2018 około 30% wartości brutto środków trwałych (tj. […]

Kreatywna księgowość – jak się ustrzec przed błędami cz. 1

Kreatywna KsięgowośćW kilku najbliższych postach przedstawię kilka błędów, które popełniono w księgach pewnej firmy, stanowiących (w ostatecznym rozrachunku – o tym napiszę w podsumowaniu, na koniec cyklu) tzw. kreatywną księgowość . Śledząc kolejne posty dowiesz się, na czym polega problem i jak się ustrzec takich błędów Zagadnienie nr 1 Błędne/nadmierne tworzenie rezerw. Spółka 20 lat […]

Przewiń na górę