Bez kategorii

Inwentaryzacja w pigułce – jak ją przeprowadzić

Inwentaryzacja w skrócie Dla każdej osoby prowadzącej księgi rachunkowe oczywistym jest, że co roku należy przeprowadzić inwentaryzację. Spisujemy środki pieniężne w kasie, asortyment magazynowy, potwierdzamy rozrachunki z kontrahentami. Niewiele osób jednak przeprowadza inwentaryzację wszystkich pozycji aktywów i pasywów. A taki obowiązek nakłada ustawa o rachunkowości w art. 26 ust. 1 pkt. 3, który wskazuje, że […]

Jak wyznaczać cele, w tym zawodowe?

Warto zacząć od metody S.M.A.R.T, jednak aby osiągnąć ambitny cel albo taki, którego dotąd nie udawało się osiągnąć należy podjąć dalsze działania. Zacznijmy jednak od początku. Co oznacza skrót S.M.A.R.T Cel powinien być: Skonkretyzowany (ang. Specific) – Cel powinien być jednoznaczny, uniemożliwiający różne jego interpretacje, ułatwiający określenie czy został osiągnięty, np. awans na stanowisko głównego […]

Analiza finansowa – podstawowe wskaźniki

Wskaźniki zyskowności (inaczej rentowności): 1. Rentowność sprzedaży – podstawowy wskaźnik zyskowności obrazujący uzyskiwaną w firmie marżę. Wyliczamy go dzieląc zysk (netto, brutto, ze sprzedaży czy np. z działalności operacyjnej) przez przychody ze sprzedaży. W ten sposób otrzymujemy informację ile jednostek zysku otrzymujemy z jednostki osiąganego przychodu. Warto wiedzieć, że wyższą rentownością charakteryzuje się działalność produkcyjna […]

Pułapki Wprowadzenia do Sprawozdania Finansowego

Pułapka nr 1 Wprowadzenia do sprawozdania finansowego – częsty błąd użytkowników programu Novator Osoby korzystające ze wspomnianego programu (którego jestem współautorką) a który służy do sporządzania sprawozdań finansowych co jakiś czas zgłaszają, że powstał problem przy wysyłce e-sprawozdania do KRS. Okazuje się bowiem, że na pytanie, na które odpowiedź musi znaleźć się we Wprowadzeniu do […]

Jak ustalić podstawę podatku odroczonego dla samochodu osobowego pow. 150 tys. zł

Jak wyliczyć wartość podatkową i bilansową środka trwałego w postaci samochodu osobowego o wartości początkowej 200.000 zł Co stanowi tzw. trwałą a co przejściową różnicę między tymi wartościami Zgodnie ze standardem nr 2 (KSR nr 2 Podatek dochodowy) wartość bilansową w takim przypadku ustala się w oparciu o wartość netto po odjęciu tzw. różnic trwałych […]

Uproszczenia w stosowaniu zasad rachunkowości

Jakie warunki należy spełnić aby: ✅ nie być zobowiązanym do wprowadzenia leasingu do ksiąg ✅ nie naliczać podatku odroczonego ✅ nie stosować Rozp. w sprawie instrumentów finansowych ✅ ustalać koszt wytworzenia wyrobów bez eliminowania kosztów niewykorzystanych zdolności produkcyjnych. 🎁 Dodatkowo, na prostych przykładach liczbowych pokazuję co to są koszty niewykorzystanych zdolności produkcyjnych.

Przewiń na górę