Month: wrzesień 2021

Niskocenne składniki długotrwałego użytkowania w księgach rachunkowych

Problem ujęcia wyposażenia i różnego rodzaju niskocennych środków trwałych pojawia się w każdej firmie. Ustawa o rachunkowości w definicji środka trwałego nie odnosi się do ich wartości, czyli nie ustala minimalnego limitu, jaki musiałaby przekraczać aby dany składnik zaliczyć do środków trwałych, wprowadza jedynie warunek przewidywanego okresu użytkowania powyżej 1 roku. Interpretacja tej definicji wprost […]

Uzgadnianie kont i tzw. czystość obrotów na koncie

Co to jest tzw. czystość obrotów konta i po co w ogóle ją zachowywać Jest to pojęcie wyłącznie techniczne, nie uregulowane przepisami ustawy o rachunkowości. Sposób ujęcia zapisów na kontach należy opisać w Polityce rachunkowości, ale nie oznacza to zakazu stosowania zapisów, które zakłócałyby tzw. zasadę czystości obrotów. Oznacza ona taki sposób ujęcia zapisów, który […]

Przewiń na górę