Archiwum miesiąca: wrzesień 2020

Amortyzacja bilansowa a podatkowa

Na jakich zasadach ustala się stawkę amortyzacji bilansowej a na jakich podatkowej?

Co to jest wartość końcowa i jak wpływa na stawkę amortyzacji?

Kiedy stosować amortyzacje naturalną?

Czy można zmienić stawkę i metodę amortyzacji w trakcie użytkowania środka trwałego?

Co oznacza konieczność okresowej weryfikacji stawek amortyzacyjnych?

Jak zmiana szacowanego okresu używania i przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży pozostałości wpływa na zmianę stawki amortyzacji?