Rezerwy na zobowiązania

Kiedy tworzymy i jak wykazujemy na kontach księgowych oraz w sprawozdaniu finansowym?

Kiedy poręczenie staje się zobowiązaniem lub rezerwą?

W jakich sytuacjach tworzymy rozliczenia międzyokresowe (bierne) i czym się różnią od rezerw?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.