Zadanie z inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg – magazyn

Spółka nie prowadziła właściwie ewidencji magazynowej w ciągu roku. Przychody były rejestrowane błędnie ⛔️, zarówno co do ilości, jak i ceny zakupu. Zdarzyło się, na przykład, że wprowadzono cenę jednostkową 0,1 zł za sztukę zamiast 0,01 zł za sztukę 😱.

Księgowość tego nie wychwyciła bo przyjęto zasadę ujmowania w księgach zakupów towarów bezpośrednio w koszy i ustalaniu co miesiąc stanów rzeczywistych, na podstawie których korygowano koszty w korespondencji z kontem magazynu.

✅ Jak wybrnąć z tego aby była możliwość sporządzenia rzetelnego sprawozdania finansowego?

✅ Jakie czynności należy przeprowadzić?

✅ Którą z metod wyceny zapasów 👉 przyjąć, zakładając, że nie mamy “zaufania” do cen ewidencyjnych zapasów z powodu stwierdzonych błędów w wycenie?

Wyprostowanie tej sytuacji sprowadza się do 2 czynności:

1. ☑️ Rzetelny spis z natury 📝 ustalający stany ilościowe. Skoro w ciągu roku przychody i rozchody były błędnie ewidencjonowane z pewnością wystąpią różnice.

2. ☑️ Wycena stanu. Pytanie dotyczyło zastosowanej metody – w sytuacji gdy do programu magazynowego wprowadzano błędne ceny nie można ⛔️ zastosować metody średniej ważonej bo nie odpowiednich, rzetelnych danych aby ustalić cenę tą metodą. Jedyna opcja to metoda FIFO 📍. Dla każdej pozycji należy ustalić ostatnią cenę, czyli cenę na podstawie ostatniej lub ostatnich faktur.

3. ☑️ Tak ustalony stan ilościowo-wartościowy należy wprowadzić do programu magazynowego a następnie porównać ze stanem księgowym i odpowiednio skorygować.

ℹ️ Sprawdzenie:

Załóżmy, że jak podano powyżej spółka zakupiła 100.000 sztuk towaru po 0,01 zł. Kwotę netto z faktury równą 1.000 zł ujęto bezpośrednio w kosztach.Ze względu na błędne ujęcie ceny (0,1 zł zamiast 0,01 zł za 1 szt.) w programie magazynowym pozycja ta widnieje w kwocie 10.000 zł.Jeśli na stanie pozostało wszystkie 100.000 sztuk, to na podstawie comiesięcznego spisu zawyżono stan wartościowy o 9.000 zł.Z kolei roczny spis i wycena według właściwej ceny 0,01 zł spowoduje, że stan wartościowy wyniesie 1.000 zł, w związku z tym korekta stanu o 9.000 zł na minus doprowadzi stan wartościowy do właściwego poziomu.

ℹ️ Druga opcja – stan bilansowy zapasu wynosi 0 sztuk. Błędna wycena magazynowa nie będzie miała znaczenia bo w kosztach ujęto kwotę faktury, więc wartość prawidłową i nic poprzez spis nie zostało skorygowane bo stan był zerowy.

ℹ️ Trzecia opcja – stan bilansowy wynosi 50.000 sztuk. Na podstawie błędnej wyceny bilansowej ustalono stan wartościowy równy 50.000 sztuk po 0,1 zł = 5.000 zł zamiast 500 zł.W związku z tym księgowo ujęto kwotę 5.000 zł np. 330/735, zamiast 500 zł, błąd to 4.500 zł.Z kolei spis roczny wykazał 50.000 sztuk po 0,01 zł = 500 zł.Różnica równa 4.500 zł zostanie “odwrócona” 735/330.

Jedyna trudność 🤔 polega na ustaleniu cen dla wszystkich asortymentów. W niektórych przypadkach można ograniczyć się do największych pozycji oraz tych, które budzą wątpliwości. Niejednokrotnie magazynierzy pamiętają ceny towarów, które sprzedają w dużych ilościach i w takich wypadkach można ograniczyć ustalanie cen do ich weryfikacji.

A jaki jest Twój komentarz 👇👇👇

Zadanie z inwentaryzacji i zamknięcia ksiąg – magazyn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę