Uzgadnianie kont i tzw. czystość obrotów na koncie

Co to jest tzw. czystość obrotów konta i po co w ogóle ją zachowywać❓

Jest to pojęcie wyłącznie techniczne, nie uregulowane przepisami ustawy o rachunkowości. Sposób ujęcia zapisów na kontach należy opisać w Polityce rachunkowości📑, ale nie oznacza to zakazu stosowania zapisów, które zakłócałyby tzw. zasadę czystości obrotów.

Oznacza ona taki sposób ujęcia zapisów, który nie powoduje zawyżenia obrotów na koncie, w szczególności ujmowanie korekt ➖ po tej samej stronie konta, co zapisy pierwotne, tylko, że z minusem. Dotyczy to np. zapisów na kontach kosztów, które ujmuje się po stronie Wn, natomiast korekty – również po tej stronie, ale ze znakiem (-). W takim przypadku po stronie Ma kont kosztów ujęte będą wyłącznie przeksięgowania na wynik finansowy a nie zmniejszenia kosztów z tytułu korekt. Dzięki temu suma zapisów po stronie Ma będą stanowiły ich salda na koniec roku⚠.

Podobnie jest w przypadku umorzenia ŚT. Zachowując na tym koncie czystość obrotów, po stronie Ma będziemy mieć wyłącznie kwotę amortyzacji ↘️ a po stronie Wn tylko zmniejszenia z tytułu sprzedaży i likwidacji.

Gdyby korekta (zmniejszenie) amortyzacji została ujęta po stronie Wn konta 070, wówczas obroty konta zostałyby zawyżone i nie można byłoby na ich podstawie odczytać wartości likwidacji i amortyzacji ŚT🏗.

W przypadku zapasów🔋⚙️🔩, po stronie Wn rejestruje się przyjęcia i ich korekty (ze znakiem minus) a po stronie Ma rozchody. Zachowując takie zasady, będziemy mogli uzgodnić wartość rozchodów z kontami kosztów (zależnie od rodzaju pozycji zapasów będą to koszty zużycia materiałów, wartość sprzedanych towarów lub produktów).

Dlatego warto wprowadzić powyższe zasady w swoich księgach aby ułatwić sobie uzgadnianie ksiąg na koniec roku oraz wychwytywanie ewentualnych błędów.

Co oznacza niezgodność obrotów po stronie Ma konta Umorzenie ŚT i WNiP z saldem konta amortyzacji w przypadku gdy ww. czystość obrotów została zachowana?

Czy jest to więc nieprawidłowość❓

Jeżeli nie mamy do czynienia z aktualizacją wyceny ŚT i WNiP (a jedyna taka miała miejsce w 1995 roku) lub z jednostką, która umorzenie nalicza w ciężar funduszu własnego (zamiast go amortyzować), taka niezgodność oznacza błąd ⛔

Każde bowiem naliczenie amortyzacji ujmowane jest Wn Amortyzacja Ma Umorzenie.

Jeśli chodzi o uzgadnianie środków trwałych i umorzeń, to tutaj należy skontrolować likwidacje, czyli sprawdzić, czy obroty Wn konta Umorzeń nie przekraczają obrotów Ma konta ŚT.

👉 Różnica między tymi wartościami stanowi wartość netto rozchodowanego niefinansowego majątku trwałego.

Wartość tę porównujemy z uzyskanymi przychodami z tytułu rozchodu i w ten sposób otrzymujemy albo zysk albo stratę, którą należy wykazać w RZiS 👇👇👇

Uzgadnianie kont i tzw. czystość obrotów na koncie

4 komentarze do “Uzgadnianie kont i tzw. czystość obrotów na koncie

  1. Ale super podpowiedź. Dziękuję Pani bardzo za te wpisy i porady. Korzystam z nich na bieżąco. Wiedza takiego fachowca pomaga mi w codziennych trudach pracy w pełnych księgach. Konkretnie i rzeczowo. Dziś będę sprawdzać pani porady. Dziękuję jeszcze raz.

  2. Ciekawy wpis, przy okazji Karolino wspomniałaś o jednostkach, które księgują umorzenia w ciężar funduszu własnego, mam taką sytuację w fundacji i przyznam, ze nie bardzo wiedziałam dlaczego. Jakie jednostki księgują w ten sposób?

    1. Na pewno nie będą to zwykłe firmy, tylko innego rodzaju jednostki, w tym tzw. budżetówka. To, jak umarzany jest majątek trwałych jest uregulowane w przepisach, na podstawie których te jednostki działają. Może być tak, że w ciężar funduszu umarzany jest tylko majątek, w który wyposażono jednostkę w momencie jej powoływania, czyli ten, który odpowiadał właśnie funduszowi własnemu (który jest odpowiednikiem kapitału własnego w firmach – Wn 010 Ma 801). Tego rodzaju jednostkami nie zajmuję się od wielu lat, więc nie jestem w stanie podać szczegółów, ale w internecie można odnaleźć przykłady sprawozdań finansowych oraz Polityki Rachunkowości tych jednostek i się z nimi bliżej zapoznać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę