Jak wyznaczać cele, w tym zawodowe?

ℹ️ Warto zacząć od metody S.M.A.R.T, jednak aby osiągnąć ambitny cel albo taki, którego dotąd nie udawało się osiągnąć należy podjąć dalsze działania.
Zacznijmy jednak od początku. Co oznacza skrót S.M.A.R.T❓
Cel powinien być:
1️⃣ Skonkretyzowany (ang. Specific) – Cel powinien być jednoznaczny, uniemożliwiający różne jego interpretacje, ułatwiający określenie czy został osiągnięty, np. awans na stanowisko głównego księgowego w firmie zatrudniających min. 200 osób i o przychodach pow. 100 mln zł.
✅
2️⃣ Mierzalny (ang. Measurable) – sformułowany, by można było ocenić czy został zrealizowany w całości lub w części, np. uzyskanie awansu na stanowisko samodzielnego księgowego lub wzrost zarobków do 10.000 zł brutto miesięcznie.
✅
3️⃣ Osiągalny (ang. Achievable) – cel powinien być w zasięgu osoby, która go wyznacza, ponieważ zbyt ambitny podkopuje wiarę w jego osiągnięcie i tym samym demotywuje, np. uzyskanie pracy na wysokim stanowisku w międzynarodowym koncernie może wydawać się nieosiągalne osobie po studiach,
✅
4️⃣ Istotny (ang. Relevant) – cel powinien być ważnym krokiem naprzód, wartościowy, godny wysiłku dla realizującego, tak aby danej osobie chciało się zmobilizować do uczestniczenia w szkoleniach czy do wcześniejszego wstawania i rezygnacji z innych zajęć,
✅
5️⃣ Określony w czasie (ang. Time-bound) – cel powinien mieć dokładnie określony horyzont czasowy w jakim zamierzamy go osiągnąć, w przeciwnym razie możemy go odsuwać i rozciągać w czasie, nawet nigdy nie osiągając.
Jak wyznaczać cele, w tym zawodowe?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę