Kreatywna księgowość cz. 3

Spółka, o której była mowa wcześniej utworzyła w latach ubiegłych odpisy aktualizujące zapasy.

W przypadku wyrobów było to 30% wartości wyrobów zalegających w magazynie ponad 6 miesięcy a w przypadku materiałów 20% wartości takich pozycji, łącznie ok. 1 mln. zł. Taki odpis utrzymywany był przez kilka lat (występowały niewielkie wahania).

Z analizy historii tego rodzaju zapasów okazało się, że były one sprzedawane na zwykłych zasadach (po normalnych cenach sprzedaży) lub wykorzystywane w procesach produkcyjnych a wartość zutylizowanych zapasów nie przekroczyła w okresie 5 lat łącznie 200.000 zł.

Na czym polegał błąd w metodzie tworzenia odpisów ❓

Spółka rozwiązała część odpisów w bieżącym roku w przychody.

Jakie miało to skutki dla oceny kondycji finansowej spółki w roku bieżącym❓

👇
Kreatywna księgowość cz. 3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę