Jak ustalić podstawę podatku odroczonego dla samochodu osobowego pow. 150 tys. zł

Jak wyliczyć wartość podatkową i bilansową środka trwałego w postaci samochodu osobowego o wartości początkowej 200.000 zł❓

Co stanowi tzw. trwałą a co przejściową różnicę między tymi wartościami❓

Zgodnie ze standardem nr 2 (KSR nr 2 Podatek dochodowy) wartość bilansową w takim przypadku ustala się w oparciu o wartość netto po odjęciu tzw. różnic trwałych 🤔

Różnica trwała to kwota, która w sposób trwały (a nie przejściowy) różni wartość podatkową i bilansową. O co tu chodzi❓

✅ Różnice przejściowe wynikają z innego momentu (innego roku obrotowego) zaliczenia danego kosztu czy przychodu dla celów bilansowych i podatkowych.

✔️ Na przykład – składki ZUS pracodawcy od wynagrodzeń wypłacanych w następnym miesiącu są KUP w momencie zapłaty, natomiast rachunkowo – w okresie, za który wypłaca się wynagrodzenia.

Tak więc są one zarówno kosztem podatkowym, jak i bilansowym, ale w różnych okresach.

✔️Wartość podatkowa zobowiązań wobec ZUS przejściowo różni się od wartości bilansowej.

✅ Różnice trwałe natomiast, to takie, które właśnie w sposób trwały różnią podatkowe ujęcie od bilansowego.

✔️Zobowiązania wobec US z tytułu odsetek od zaległości podatkowych nigdy nie będą kosztem podatkowym, natomiast kosztem rachunkowym będą w okresie, za który je naliczono.

⚠️ W przypadku wspomnianego samochodu osobowego taką trwałą różnicą jest 200.000 – 150.000 = 50.000 zł.

To kwota, które nigdy nie będzie KUP jako amortyzacja ś.t.

Dlatego dla celów ustalenia wartości bilansowej będącej podstawą podatku odroczonego, od wartości netto odejmujemy różnice trwałe, czyli 50.000 zł.

Na moment początkowego ujęcia, wartość bilansowa, jak i podatkowa będzie więc równa 150.000 zł.

Co zmieni się w kolejnych latach❓

Załóżmy, że podatkowo amortyzujemy go wg stawki 20%, natomiast przewidywany okres użytkowania, a co za tym idzie okres amortyzacji bilansowej wynosi 8 lat.

Amortyzacja podatkowa wyniesie więc 30.000 zł rocznie a bilansowa 18.750 zł rocznie (=150/8).

Skorygowana wartość bilansowa po 2 latach amortyzacji (liczona od wartości 150.000 dla celów podatku odroczonego) wyniesie:150.000 – 18.750 – 18.750 = 112.500 zł.

Natomiast wartość podatkowa:150.000 – 30.000 – 30.000 = 90.000 zł.

Różnica między wartościami wynosi: 112.500 – 90.000 = 22.500 zł i jest dodatnia, czyli jest podstawą rezerwy na odroczony podatek dochodowy.

Rezerwa = 19% x 22.500 = 4.275 zł.

Jak ustalić podstawę podatku odroczonego dla samochodu osobowego pow. 150 tys. zł

2 komentarze do “Jak ustalić podstawę podatku odroczonego dla samochodu osobowego pow. 150 tys. zł

  1. Dzień Dobry, Pani Karolino.
    1) czy jeśli Spółka w 2022r zakupiła 1 mieszkanie w bloku, a od 2022 wg z art. 16c pkt2a CIT, amortyzacji nie podlegają mieszkania. To czy Spółka amortyzuje tylko nkup., i w księgach pokazuje wartość netto, czy w ogóle nie amortyzuje i ma na ewidencji środków trwałych wartość w cenie zakupu. ? i tak cały pokazuje w bilansie
    2) Czy jeśli miała to mieszkanie zakupione wcześniej np. 2020 i dokonywała standardowych podatkowych odpisów amortyzacyjnych, to czy nagle w 2022r przestaje amortyzować i zostawia taka wartość netto jaka była na koniec 2021 ?
    może mogłaby Pani zrobić taki webinar, pod względem zmiany przepisów i prezentacji w bilansie itp.

    1. Niestety w zakresie podatków nie mogę doradzać. Jeśli chodzi o kwestie rachunkowe, to zmiany w CIT nie mają wpływu na stosowanie UoR. Środki trwałe należy amortyzować według stawek wynikających z przewidywanego okresu używania i okresowo je weryfikować. Jeśli stawka podczas weryfikacji okaże się nieadekwatna, to należy ją zmienić począwszy od nowego roku obrotowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę